Privacy-en cookieverklaring - Arvatro-computers

Ga naar de inhoud

Privacy-en cookieverklaring

Privacy- en cookieverklaring
 
Het onderstaande privacybeleid is van toepassing op alle sitebezoeken, transacties en overeenkomsten met:
Arvatro-computers,
Poolster 174,
4501 GN  Oostburg,
KvK-nummer: 22058391.

 
Versie: 22-05-2018  no. 05-2018

 
Wij respecteren de privacy van de bezoekers van onze website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Hoe wij dit precies doen, en welke persoonsgegevens wij van u verzamelen voor welke doeleinden, kunt u hieronder lezen.

 
Het gebruik van persoonsgegevens
 
Bij het gebruiken van onze website www.arvatro-computers.nl  verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst (bijvoorbeeld via het contactformulier of voor het aanmaken van een account), of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of wij dit op grond van de wet of de overeenkomst mogen of moeten doen.

 
Doeleinden van gebruik
 
Om u optimaal van dienst te kunnen zijn, is het nodig dat Arvatro-computers in bepaalde gevallen uw persoonsgegevens opslaat. Arvatro-computers gebruikt uw persoonsgegevens voor:

 
·         het verlenen van toegang tot onze website;
 
·         het gebruik maken van de functionaliteiten op onze website;
 
·         de uitvoering van overeenkomsten, transacties en diensten;
 
·         relatiebeheer, waaronder het opnemen van contact met u indien u hierom verzoekt;
 
·         het verkrijgen van inzicht in het gebruik van onze website;
 
·         product- en dienstontwikkeling;
 
·         het bepalen van strategie en beleid;
 
·         het interessanter maken van het internetaanbod middels het tonen van reclame welke aansluit bij uw belangstellingen.
 
·         zo nodig het achterhalen van onrechtmatige gedragingen met betrekking tot Arvatro-computers, haar relaties en haar medewerkers;
 
·         het verzenden van de nieuwsbrief.

 
Omschrijving van de persoonsgegevens
 
Voor bovengenoemde doeleinden zullen wij de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

 
·         NAW-gegevens;
 
·         bedrijfsgegevens;
 
·         functie;
 
·         btw-nummer;
 
·         geslacht;
 
·         e-mailadres;
 
·         (mobiel) telefoonnummer;
 
·         geboortedatum;
 
·         IP-adres;
 
·         technische browserinformatie;
 
·         cookie ID;
 
·         klik- en surfgedrag;
 
·         social media account.

 
Bewaartermijnen

 
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacy- en cookieverklaring genoemde doeleinden te bereiken.

 
Deze gegevens worden voor de duur dat u zich als klant/lid heeft geregistreerd actief bewaard, en na de opheffing van uw lidmaatschap of klantstatus in het archief bewaard gedurende de wettelijk verplichte zeven jaar.

 
Vertrouwelijkheid & verstrekking aan derden

 
Wij gaan vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. De persoonsgegevens die wij via onze website verzamelen, verstrekken wij niet aan derde partijen voor direct marketing doeleinden van deze partijen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dat u hier voorafgaande toestemming voor heeft verstrekt, dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of wij dit op basis van de wet of de overeenkomst mogen of moeten doen.
 
 
Gegevensbeveiliging
 
Arvatro-computers maakt gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens en dat de toegang tot uw persoonsgegevens afgeschermd is. Wij maken hiervoor in ieder geval gebruik van een TLS-verbinding.

 
Cookies
 
Op deze website worden cookies gebruikt om de integriteit van de registratieprocedure te waarborgen en de website te kunnen personaliseren. Een cookie is een klein tekstbestandje dat door een webpaginaserver op uw computer wordt geplaatst. Cookies zijn uniek per gebruiker en kunnen alleen worden gelezen door een server in het domein dat de cookie naar uw computer heeft verzonden.

 
Het voornaamste doel van cookies is om u tijd en moeite te besparen. Als u bijvoorbeeld een webpagina aan uw persoonlijke voorkeuren aanpast of als u navigeert in een website, worden dankzij cookies de gekozen instellingen en voorkeuren onthouden voor toekomstig gebruik. Wanneer u de website later weer bezoekt, kunnen de eerder ingevoerde gegevens worden opgehaald door de cookies, waardoor u eenvoudig weer de mogelijkheden van de website kunt gebruiken zoals u die eerder hebt ingesteld. Daarnaast worden cookies gebruikt voor het bijhouden van statistieken, maar ook dan bevatten de gegevens geen persoonlijke informatie.
 
U kunt kiezen of u cookies wel of niet accepteert. Bij de meeste browsers worden cookies automatisch geaccepteerd, maar meestal kunt u de instellingen van uw browser zodanig wijzigen dat cookies desgewenst niet worden geaccepteerd. Als u ervoor kiest om cookies niet te accepteren, kunt u mogelijk niet volledig gebruikmaken van interactieve mogelijkheden van deze website of andere sites die u bezoekt.

 
De informatie die een cookie verkrijgt over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van Arvatro-computers of die van een derde partij.
 
Op onze website worden cookies gebruikt om:

 
•                functionaliteiten van de website mogelijk te maken en om de website te beschermen (technische of functionele cookies);
 
•                het gebruik van de website te analyseren en op basis daarvan de website te verbeteren (analytische cookies);
 
               het internetaanbod voor u interessanter te maken middels het tonen van reclame welke aansluit bij uw belangstellingen (advertentie cookies);
 
                    om het mogelijk te maken om onze website te delen via social media (social media cookies).

 
Technische of functionele cookies
 
Het voornaamste doel van cookies is om u tijd en moeite te besparen. Als u bijvoorbeeld een webpagina aan uw persoonlijke voorkeuren aanpast of als u navigeert in een website, worden dankzij cookies de gekozen instellingen en voorkeuren onthouden voor toekomstig gebruik. Wanneer u de website later weer bezoekt, kunnen de eerder ingevoerde gegevens worden opgehaald door de cookies, waardoor u eenvoudig weer de mogelijkheden van de website kunt gebruiken zoals u die eerder hebt ingesteld. Wij gebruiken de volgende technische cookies:

 
Analytische cookies
 
Daarnaast worden er op deze websitecookies gebruikt voor het bijhouden van statistieken, zodat wij inzicht kunnen krijgen in het gebruik van onze website en de effectiviteit van onze campagnes. Wij gebruiken de volgende analytische cookies

 
Advertentie cookies
 
Verder maken wij gebruik van advertentiecookies, zodat we het online advertentieaanbod voor u kunnen verbeteren en wij inzicht kunnen verkrijgen in onze campagneprestaties. Wij gebruiken de volgende advertentie cookies

 
Social media cookies
 
Om het mogelijk te maken voor u om onze informatie op deze website te delen via de diverse social media kanalen maken wij gebruik van de volgende cookies

 
In- en uitschakelen van cookies
 
U kunt kiezen of u cookies wel of niet accepteert. Bij de meeste browsers worden cookies automatisch geaccepteerd, maar meestal kunt u de instellingen van uw browser zodanig wijzigen dat cookies desgewenst niet worden geaccepteerd (bekijk uw browser hulppagina voor exacte instructies). Als u ervoor kiest om cookies niet te accepteren, kunt u mogelijk niet volledig gebruikmaken van interactieve mogelijkheden van deze website of andere websites die u bezoekt.

 
Verwijderen van cookies
 
De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Dat betekent dat ze na een bepaalde periode automatisch verlopen en geen gegevens van uw site-bezoek meer registreren. U kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Voor meer informatie hierover, kunt u de handleiding van uw browser raadplegen.

 
Links naar andere websites van derden
 
Onze internetpagina's bevatten links naar andere websites. Deze privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u dan ook aan om de privacy policy van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

 
Uw wettelijke rechten
 
Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Dit kunt u doen door contact met ons op te nemen via het e-mailformulier, ons een e-mail te sturen via info@arvatro-computers.nl , of door telefonisch contact met ons op te nemen via 0117-454136

 
U heeft de volgende rechten:
 
•             uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen;
 
•             inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben;
 
•             het laten corrigeren van fouten;
 
•             het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens;
 
•             intrekken van toestemming;
 
•             bezwaar maken tegen een bepaald gebruik;
 
•             overdraagbaarheid van gegevens.
 
Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

 
Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring
 
Wij behouden ons het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het verdient dan ook aanbeveling om deze policy geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

 
Contactgegevens
 
Arvatro-computers
Poolster 174  4501 GN  Oostburg
KvK :  22058391

 
Autoriteit Persoonsgegevens
 
Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.


Terug naar de inhoud